top of page

HÁZIREND és látogatási szabályok

Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ

Walter Rózsi-villa és Műhelytér

 

Tisztelt Látogató!

 

Köszöntjük a Walter Rózsi-villában (továbbiakban: Villa).

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön a Villába történő belépésével a házirendben foglalt szabályokat elfogadja, valamint tudomásul veszi, hogy köteles az intézmény munkatársai és biztonsági szolgálata által közölt utasításokat, esetleges korlátozásokat, figyelmeztetéseket figyelembe venni és követni.

 

A Villa kiállítótereit, az aktuális kiállításokat, illetőleg rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.

 

A kellemes és biztonságos látogatás érdekében kérjük, tartsa be az alábbi szabályokat.

 

ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

 

A Villát nem látogathatják alkoholos befolyásoltság alatti, vagy bódult állapotban lévő személyek, továbbá amennyiben a látogató megjelenése (hiányos öltözete, feltűnő ápolatlanság) zavarja a többi látogatót, a Villa személyzete felszólíthatja az illetőt a Villa elhagyására.

A látogatás során tilos az épületben tartózkodóknak, illetve a rendezvényen résztvevők biztonságát vagy a Villa vagyonát veszélyeztető módon, illetve a közrendet és a közerkölcsöt sértő módon viselkedni.

A többi látogatót zavaró mobiltelefon használat és a hangos beszéd nem megengedett a látogatóterekben.

A Villában tilos a kiállítási tárgyakat rongálni, az installációkba belépni.

Mindenki köteles a Villa helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, a környezetet rendeben tartani, továbbá óvni a berendezéseket és magát az épületet is.

Tilos szemetelni! Hulladék csak a kihelyezett hulladéktárolókban helyezhető el.

NYITVATARTÁS

A Villa épülete szerdától vasárnapig 10:00–18:00 óra között tart nyitva. Hétfőn és kedden a Villa zárva tart.

A fentiektől eltérő, rendkívüli nyitvatartásról hivatalos honlapunkon, a www.walterrozsivilla.hu oldalon adunk tájékoztatás.

A muzeális kiállítóhelyet és az aktuális kiállításokat érvényes – a pénztárban vagy a Villa online jegyárusító oldalán megvásárolt – belépőjeggyel lehet látogatni. Ez alól kivételt képeznek a zártkörű rendezvények.

Kedvezményes belépőjegy vásárlásához kérjük, az erre feljogosító igazolványát tartsa magánál, és a pénztárnál mutassa fel! Jegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni. Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség.

LÁTOGATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

A látogató köteles a Villa helyiségeit és kertjét rendeltetésüknek megfelelően használni, a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben és a kertben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet, valamint a kertet is.

A Villa területére a látogatóknak tilos behajtani személy- és tehergépjárművel, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, robogóval és egyéb fel nem sorolt, közlekedésre alkalmas eszközzel. A látogatók az arra kijelölt parkolóban ingyenesen parkolhatnak (amely parkolók száma korlátozott) a látogatás ideje alatt.

Kerékpárral érkező látogatók a Villa udvarán elhelyezett kerékpártárolót térítésmentesen vehetik igénybe, az ott hagyott értékekért azonban felelősséget nem vállalunk.

A Villa épülete részben akadálymentesített. Mozgásában korlátozott látogatók az utcáról a mozgássérült lift használatával tudnak belépni. A lift használata csak a Villa munkatársainak közreműködésével használható. A Villa épületében személylift csak a -1. és 1. emelet között üzemel.

Állatot (vakvezető kutya kivételével), növényt, fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, anyagot tilos behozni a Villa területére. Rollert, görkorcsolyát, gördeszkát stb. abban az esetben lehet behozni, ha az a ruhatárban elhelyezhető.

Tilos bevinni a kiállítótermekbe ételt és italt, illetve olyan méretű tárgyat, amely a többi látogatót zavarja, vagy elzárja a menekülési útvonalat.  

A Villa területén ételt és italt fogyasztani kizárólag a Villa által szervezett eseményeken és az arra kijelölt helyeken lehet (rendezvénytér, ebédlő, belső kert)! Minden egyéb más esetben tilos! A kiállítótérben tilos a liftet és/vagy a lépcsőt rendeltetésétől eltérően használni.

A Villa rendezvényein kizárólag a látogatók előtt megnyitott helyiségek használhatók. A látogatók elől elzárt helyiségek (pl. emeleti kiállítóterek) a rendezvény ideje alatt nem használhatók.

A Villa egész területén tilos hangoskodni, a szomszédban lakók nyugalmát megzavarni, a többi látogató műélvezetét zavarni és egyéb nem Villába illő tevékenységet folytatni. A műtárgyakat legfeljebb 30 centiméterre szabad megközelíteni.

A Villa egész területén tilos a dohányzás. Ez alól egyes rendezvények képezhetnek kivételt, amik esetén a dohányzása kizárólag az erre a célra kijelölt helyen lehet.

A Villában található teraszajtók, ablakok, valamint műszaki berendezések használata kizárólag a Villa munkatársainak jóváhagyásával lehetséges! A Villa tetőterasza, 2. emeleti erkélye csak a Villa munkatársának kíséretében, illetve tárlatvezetéskor, a vezető iránymutatásának megfelelően látogatható. A tárlatvezetések időpontjáról a www.walterrozsvilla.hu oldalon, tájékozódhatnak.

A Villa területén elhagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. A Villa dolgozóinak (teremőr, vagyonőr, muzeológus) intézkedései a látogatókra kötelező érvényűek.

Mindenki köteles megtenni minden tőle elvárhatót a saját és mások életének, testi épségének, valamint a Villa és mások vagyonának, illetve a Villa épületének, berendezéseinek és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.

Rendkívüli esemény (pl. tűz, bombariadó, természeti katasztrófa, stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani a Villa dolgozóinak utasításait, valamint az épület menekülési/kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.

A Villa egész területén videokamerás megfigyelő, rögzítő rendszer működik, a  képfelvételeket a jogszabályokban meghatározott módon, és ideig tároljuk.

LÁTOGATÁS KISGYERMEKKEL

 

A Villa örömmel fogadja kiskorú látogatóit, ugyanakkor személyi és műtárgybiztonsági okokból az alábbi szabályok betartása elengedhetetlen:

Két évnél fiatalabb kisgyermeket kizárólag a szülő kezében tartva vagy általa vezetve, illetve a szülőn elölről a testre rögzített babahordozóban lehet a kiállítótérbe bevinni.

Babakocsit a kiállító terekbe bevinni tilos! Babakocsival érkező vendégeink a kiállítótérnek nem minősülő helyiségeket (pénztár, előtér, udvar, kijelölt ruhatár) használhatják babakocsi tárolására, azonban a Villa az ott hagyott értékekért felelősséget nem vállal.

Bármilyen korú kisgyermek nyakban és háton való hordozása biztonsági okokból nem megengedhető.

A 14 éves kor alatti gyerekek csak szülői vagy nevelői felügyelettel látogathatják a Villát.

 

RUHATÁR

 

A ruhatár használata a látogatók részére díjtalan és kötelező. A ruhatárban hagyott értékekért a Villa felelőséget nem vállal.

Kötelező a ruhatárban, a zárható szekrényben hagyni a csomagokat, bármilyen méretű hátizsákot és háti táskát, esernyőt és 30×40×20 cm-nél nagyobb méretű oldal- vagy kézitáskát.

FÉNYKÉPEZÉS, VIDEÓZÁS

 

A muzeális intézményben fénykép készítése kizárólag magáncélú felhasználás esetén, vaku és állvány, valamint selfiebot használata nélkül engedélyezett. A Villában készített fényképek magáncélú személyes használattól eltérő felhasználása (pl. publikálás), valamint kereskedelmi forgalomba hozatala nem megengedett. A Villa egész területén, illetve kiállítótermeiben videó- és hangfelvétel nem készülhet. A fotózást a látogatóknak a szabályok betartása mellett is úgy kell végezniük, hogy azzal mások látogatását ne zavarják!

A Villa eseményein kép- és videófelvétel készülhet. Az eseményeken résztvevők rendezvénylátogatói minőségben feltűnhetnek az itt készített felvételeken. A MÉM MDK közösségi média felületein és honlapján felhasznált felvételeket. Hozzájárulását a waltervilla@mma-mem.hu címen bármikor visszavonhatja.

ZÁRÁSI REND

 

A hagyományostól nem eltérő nyitvatartási napokon 17:00 órakor van lehetőség az utolsó jegyek megváltására, a látogatókat 17:45 perckor a teremőrök értesítik a zárásról. Kérjük, hogy a Villa épületének zárása előtt 10 perccel hagyják el a kiállítótermeket, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a ruhatárban elhelyezett értékek átvételére. A Villa kertje sötétedés után nem látogatható!

 

Az a látogató, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből, illetőleg ellene hatósági eljárás is indítható. A házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő (vagy a házirendet megszegő személyért felelős) személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő (vagy a házirendet megszegő személyért felelős) személy viseli a jogszabályi felelősséget, őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

 

A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük Tisztelt Látogatóink szíves segítségét.

 

Együttműködésüket előre is köszönjük!

 

Budapest, 2024. május 22.

1. oldal
2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
6. oldal
bottom of page