top of page

horvát-magyar építészeti kapcsolatok 

A SZAKMAI TUDÁSMEGOSZTÁS CSATORNÁI
1900–1945

A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK), valamint a zágrábi Institut za povijest umjetnosti (Művészettörténeti Intézet, röviden IPU) közös kutatási projektre pályázott 2021-ben. A „Horvát – magyar építészeti kapcsolatok: a szakmai tudásmegosztás csatornái, 1900–1945” című kétéves programot magyar részről a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (2019-2.1.11-TÉT-2020-00258), valamint a horvát Tudományos és Oktatási Minisztérium támogatta (MBP-IPU-2021-410).

 

A magyar projektvezető, Prof. em. Ferkai András a horvát kutatócsoport vezetőjével, dr. Tamara Bjažić Klarinnal a két világháború közötti modern építészet szempontjából legfontosabb nemzetközi szakmai szervezet, a CIAM kapcsán felmerülő kapcsolódási pontokat kutatta hazai és zágrábi archívumokban. Ritoók Pál az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában Fiumében és Zágrábban megvalósított infrastrukturális projekteket vizsgálta. Baldavári Eszter együttműködve az egyik horvát kollégával, Boris Dundović-csal Foerk Ernő és Möller István horvátországi kapcsolatait kutatta. Sebestyén Ágnes a nyomtatott sajtóban, kiállításokon és szakmai eseményeken keresztül kutatta a magyar és horvát építészek két világháború közötti munkásságában fellelhető paralel gyakorlatokat. A kutatásban dr. Marina Bagarić (Zágrábi Képző- és Iparművészeti Múzeum) és Mauro Sirotnjak (Zágrábi Városi Tanács) is részt vett.

 

A két intézmény a projekt eredményeit kétnyelvű pop-up kiállítás keretein belül mutatta be. A tárlat 2023. szeptember 21-én nyílt meg a horvát fővárosban, a Zágrábi Liszt Intézetben. A kiállítás a zágrábi tárlatot követően 2023. október 5-én nyílt meg a Bajza utcai Walter Rózsi villa melletti Műhelytér elnevezésű kiállítóhelyen. A MÉM MDK Múzeumi Osztályának a projektben résztvevő három munkatársa az utazó kiállítás anyagát a Múzeum gyűjteményében található műtárgyakkal és dokumentumokkal egészítette ki. Így a látogató eredetiben tekintheti meg a Hauszmann tervezte fiumei egykori Kormányzósági Palota homlokzatrajzát, Foerk és Sándy a zágrábi Postapalotához, valamint a diósszentpáli Tüköry-kastélyhoz készített tervét, Gregersen Hugónak az 1930-as zágrábi építészeti kiállításon szerepelt két tervrajzát, Körner József a zágrábi zsidókórház 1930-as pályázatára beküldött pályaművét, ezen kívül Hauszmann Alajos, Möller István, Foerk Ernő és Sándy Gyula portréit és számos egyéb archív dokumentumot.

Magyar projektvezető: Prof. em. Ferkai András

Magyar kutatók: Ritoók Pál, Baríné Baldavári Eszter, Sebestyén Ágnes Anna

Horvát projektvezető: dr. Tamara Bjažić Klarin

Horvát kutatók: dr. Marina Bagarić, Boris Dundović, Mauro Sirotnjak

2023. szeptember 21-től 2023. október 29-ig.

bottom of page