top of page

HÁZIREND és látogatási szabályok
 

Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ

Walter Rózsi-villa és Műhelytér

 

Tisztelt Látogató!

 

Köszöntjük a Walter Rózsi-villában (továbbiakban: Villa).

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön a Villába történő belépésével a házirendben foglalt szabályokat elfogadja, valamint tudomásul veszi, hogy köteles az intézmény munkatársai és biztonsági szolgálata által közölt utasításokat, esetleges korlátozásokat, figyelmeztetéseket figyelembe venni és követni.

 

A Villa kiállítótereit, az aktuális kiállításokat, illetőleg rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.

 

A kellemes és biztonságos látogatás érdekében kérjük, tartsa be az alábbi szabályokat.

 

ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

 

A Villát nem látogathatják alkoholos befolyásoltság alatti, vagy bódult állapotban lévő személyek, továbbá amennyiben a látogató megjelenése (hiányos öltözete, feltűnő ápolatlanság) zavarja a többi látogatót, a Villa személyzete felszólíthatja az illetőt a Villa elhagyására.

 

A látogatás során tilos az épületben tartózkodóknak, illetve a rendezvényen résztvevők biztonságát vagy a Villa vagyonát veszélyeztető módon, illetve a közrendet és a közerkölcsöt sértő módon viselkedni.

 

A többi látogatót zavaró mobiltelefon használat és a hangos beszéd nem megengedett a látogatóterekben.

 

A Villában tilos a kiállítási tárgyakat rongálni, az installációkba belépni.

 

Mindenki köteles a Villa helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, a környezetet rendeben tartani, továbbá óvni a berendezéseket és magát az épületet is.

 

Tilos szemetelni! Hulladék csak a kihelyezett hulladéktárolókban helyezhető el.

NYITVATARTÁS

A Villa épülete szerdától vasárnapig 10:00–18:00 óra között tart nyitva. Hétfőn és kedden a Villa zárva tart.

A fentiektől eltérő, rendkívüli nyitvatartásról hivatalos honlapunkon, a www.walterrozsivilla.hu oldalon adunk tájékoztatás.

A muzeális kiállítóhelyet és az aktuális kiállításokat érvényes – a pénztárban vagy a Villa online jegyárusító oldalán megvásárolt – belépőjeggyel lehet látogatni. Ez alól kivételt képeznek a zártkörű rendezvények.

Kedvezményes belépőjegy vásárlásához kérjük, az erre feljogosító igazolványát tartsa magánál, és a pénztárnál mutassa fel! Jegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni. Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség.

LÁTOGATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

A látogató köteles a Villa helyiségeit és kertjét rendeltetésüknek megfelelően használni, a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben és a kertben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet, valamint a kertet is.

A Villa területére a látogatóknak tilos behajtani személy- és tehergépjárművel, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, robogóval és egyéb fel nem sorolt, közlekedésre alkalmas eszközzel. A látogatók az arra kijelölt parkolóban ingyenesen parkolhatnak (amely parkolók száma korlátozott) a látogatás ideje alatt.

Kerékpárral érkező látogatók a Villa udvarán elhelyezett kerékpártárolót térítésmentesen vehetik igénybe, az ott hagyott értékekért azonban felelősséget nem vállalunk.

A Villa épülete részben akadálymentesített. Mozgásában korlátozott látogatók az utcáról a mozgássérült lift használatával tudnak belépni. A lift használata csak a Villa munkatársainak közreműködésével használható. A Villa épületében személylift csak a -1. és 1. emelet között üzemel.

Állatot (vakvezető kutya kivételével), növényt, fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, anyagot tilos behozni a Villa területére. Rollert, görkorcsolyát, gördeszkát stb. abban az esetben lehet behozni, ha az a ruhatárban elhelyezhető.

Tilos bevinni a kiállítótermekbe ételt és italt, illetve olyan méretű tárgyat, amely a többi látogatót zavarja, vagy elzárja a menekülési útvonalat.  

A Villa területén ételt és italt fogyasztani kizárólag a Villa által szervezett eseményeken és az arra kijelölt helyeken lehet (rendezvénytér, ebédlő, belső kert)! Minden egyéb más esetben tilos! A kiállítótérben tilos a liftet és/vagy a lépcsőt rendeltetésétől eltérően használni.

A Villa rendezvényein kizárólag a látogatók előtt megnyitott helyiségek használhatók. A látogatók elől elzárt helyiségek (pl. emeleti kiállítóterek) a rendezvény ideje alatt nem használhatók.

A Villa egész területén tilos hangoskodni, a szomszédban lakók nyugalmát megzavarni, a többi látogató műélvezetét zavarni és egyéb nem Villába illő tevékenységet folytatni. A műtárgyakat legfeljebb 30 centiméterre szabad megközelíteni.

A Villa egész területén tilos a dohányzás. Ez alól egyes rendezvények képezhetnek kivételt, amik esetén a dohányzása kizárólag az erre a célra kijelölt helyen lehet.

A Villában található teraszajtók, ablakok, valamint műszaki berendezések használata kizárólag a Villa munkatársainak jóváhagyásával lehetséges! A Villa tetőterasza, 2. emeleti erkélye csak a Villa munkatársának kíséretében, illetve tárlatvezetéskor, a vezető iránymutatásának megfelelően látogatható. A tárlatvezetések időpontjáról a www.walterrozsvilla.hu oldalon, tájékozódhatnak.

A Villa területén elhagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. A Villa dolgozóinak (teremőr, vagyonőr, muzeológus) intézkedései a látogatókra kötelező érvényűek.

Mindenki köteles megtenni minden tőle elvárhatót a saját és mások életének, testi épségének, valamint a Villa és mások vagyonának, illetve a Villa épületének, berendezéseinek és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.

Rendkívüli esemény (pl. tűz, bombariadó, természeti katasztrófa, stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani a Villa dolgozóinak utasításait, valamint az épület menekülési/kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.

A Villa egész területén videokamerás megfigyelő, rögzítő rendszer működik, a  képfelvételeket a jogszabályokban meghatározott módon, és ideig tároljuk.

LÁTOGATÁS KISGYERMEKKEL

 

A Villa örömmel fogadja kiskorú látogatóit, ugyanakkor személyi és műtárgybiztonsági okokból az alábbi szabályok betartása elengedhetetlen:

Két évnél fiatalabb kisgyermeket kizárólag a szülő kezében tartva vagy általa vezetve, illetve a szülőn elölről a testre rögzített babahordozóban lehet a kiállítótérbe bevinni.

Babakocsit a kiállító terekbe bevinni tilos! Babakocsival érkező vendégeink a kiállítótérnek nem minősülő helyiségeket (pénztár, előtér, udvar, kijelölt ruhatár) használhatják babakocsi tárolására, azonban a Villa az ott hagyott értékekért felelősséget nem vállal.

Bármilyen korú kisgyermek nyakban és háton való hordozása biztonsági okokból nem megengedhető.

A 14 éves kor alatti gyerekek csak szülői vagy nevelői felügyelettel látogathatják a Villát.

 

RUHATÁR

 

A ruhatár használata a látogatók részére díjtalan és kötelező. A ruhatárban hagyott értékekért a Villa felelőséget nem vállal.

Kötelező a ruhatárban, a zárható szekrényben hagyni a csomagokat, bármilyen méretű hátizsákot és háti táskát, esernyőt és 30×40×20 cm-nél nagyobb méretű oldal- vagy kézitáskát.

FÉNYKÉPEZÉS, VIDEÓZÁS

 

A muzeális intézményben fénykép készítése kizárólag magáncélú felhasználás esetén, vaku és állvány, valamint selfiebot használata nélkül engedélyezett. A Villában készített fényképek magáncélú személyes használattól eltérő felhasználása (pl. publikálás), valamint kereskedelmi forgalomba hozatala nem megengedett. A Villa egész területén, illetve kiállítótermeiben videó- és hangfelvétel nem készülhet. A fotózást a látogatóknak a szabályok betartása mellett is úgy kell végezniük, hogy azzal mások látogatását ne zavarják!

A Villa eseményein kép- és videófelvétel készülhet. Az eseményeken résztvevők rendezvénylátogatói minőségben feltűnhetnek az itt készített felvételeken. A MÉM MDK közösségi média felületein és honlapján felhasznált felvételeket. Hozzájárulását a waltervilla@mma-mem.hu címen bármikor visszavonhatja.

ZÁRÁSI REND

 

A hagyományostól nem eltérő nyitvatartási napokon 17:00 órakor van lehetőség az utolsó jegyek megváltására, a látogatókat 17:45 perckor a teremőrök értesítik a zárásról. Kérjük, hogy a Villa épületének zárása előtt 10 perccel hagyják el a kiállítótermeket, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a ruhatárban elhelyezett értékek átvételére. A Villa kertje sötétedés után nem látogatható!

 

Az a látogató, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből, illetőleg ellene hatósági eljárás is indítható. A házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő (vagy a házirendet megszegő személyért felelős) személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő (vagy a házirendet megszegő személyért felelős) személy viseli a jogszabályi felelősséget, őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

 

A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük Tisztelt Látogatóink szíves segítségét.

 

Együttműködésüket előre is köszönjük!

 

Budapest, 2024. május 22.

bottom of page